ACTE NECESARE


  • CI/pasaport asociat(i) – copie;

  • CI/pasaport administrator(i) – copie;

  • dovada sediu social (contract de inchiriere/subinchiriere/comodat etc.) – copie;

  • statutul companiei – mama;

  • certificat emis de Camera de Comert din localitatea in care firma straina isi are sediul, din care trebuie sa reiasa denumirea firmei, sediul, reprezentantii, dar si obiectul de activitate al acesteia;

  • certificat de bonitate din partea bancii prin intermediul careia firma-mama isi desfasoara in cea mai mare parte operatiunile;

  • certificatul de inregistrare al companiei-mama.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

At seminar Filiala este o societate independenta, cu personalitate juridica proprie fata de societatea-mama sub al carei control se afla. Filiala este o companie de sine statatoare, care functioneaza independent si autonom, avand propriul sediu social si fiind infiintata pe o durata nelimitata. Aceasta are un patrimoniu propriu, se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului in judetul in care are stabilit sediul social, cu un capital social minim prevazut de lege pentru forma de societate sub care e constituita (ex. S.R.L., S.A.) si actioneaza in nume propriu in relatiile cu tertii. Are un scop si un obiect de activitate bine determinate si nu neaparat identice cu cele al companiei mame, dar infiintarea, modificarea si incetarea activitatii acesteia sunt stabilite de compania mama. Din punct de vedere fiscal, filiala este tratata ca o persoana distincta, de drept roman, iar gestiunea este proprie, distincta de cea a companiei mama. In conformitate cu prevederile art. 117 lit. h din Codul Fiscal, statul roman nu impoziteaza veniturile obtinute din dividente ale companiei–mama, atat timp cat aceasta este membra a Uniunii Europene sau a Asociatiei Europene a Liberului Schimb, atat timp cat sunt indeplinite o serie de conditii.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trmite mesajclear

Business meeting RESURSE LEGISLATIVE

Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului H.G. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor