ACTE NECESARE


    •  C.I./pasaport membri – minimum doua persoane, intre care sa existe pana la gradul 4 de rudenie – copie;

    • certificat de nastere – copie;

    • certificat de casatorie, in cazul in care a intervenit schimbarea numelui – copie;

    • dovada sediu profesional (contract de inchiriere/subinchiriere/comodat) – copie;

    • documente care atesta pregatirea/experienta profesionala – dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit (diplome/acte de studii/atestate/certificate, documente care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat). In cazul in care nu se poate face dovada printr-un act de studii care sa aiba legatura cu obiectul principal de activitate, atunci este necesara dovada incadrarii pe o perioada de cel putin 2 ani in domeniul respectiv) – copie.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Workers In Family Business Standing Next To VanIntreprinderea Familiala (I.F.) – denumita in trecut asociatia familiala – este forma de organizare economica, fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa. Particularitatile regimului juridic al intreprinderii familiale sunt prevazute in cuprinsul dispozitiilor art. 28-34 din O.U.G. nr. 44/2008. In demersul de infiintare al I.F., prima cerinta este analiza conditiilor prevazute de lege cu privire la doua aspecte, deopotriva de importante: I. persoanele care pot deveni membri: - sa aiba capacitate deplina sau restransa de exercitiu (reprezentantul trebuie sa aiba obligatoriu capacitate deplina de exercitiu); - sa aiba minim 16 ani impliniti (reprezentantul trebuie sa aiba minim 18 ani impliniti); - cetatenia poate fi romana sau straina sau persoanele pot fi apatrizi; - membrii trebuie sa aiba pregatirea sau experienta profesionala necesara pentru activitatea economica avuta in vedere. II. activitatea economica ce poate fi desfasurata prin aceasta forma de asociere: pot fi desfăşurate activitati în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres (agricultură, industrie, turism, construcţii, IT sau comerţ). Insa I.F. nu poate avea ca obiect de activitate: - profesiile liberale sau activitatile economice reglementate prin legi speciale; - activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de defasurare sau alte interdictii; - serviciile prestate in contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor. Odata intrunite conditiile mentionate mai sus, primul pas pentru constituirea intreprinderii familiale este incheierea unui acord de constituire intre membrii. Potrivit OUG nr. 44/2008, va fi desemnat un reprezentant al I.F., imputernicit printr-o procura speciala, care sa gestioneze interesele noii entitati. Intreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobândit. Chiar daca I.F. nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in Registrul Comertului şi nu are un patrimoniu propriu, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune. Acesta cuprinde, practic, totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului titularului. Astfel, membrii I.F. raspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, şi, in completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare stabilite in acordul de constituire.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Engineer Teaching Apprentices To Use Tube Bending Machine

RESURSE LEGISLATIVE

OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului