ACTE NECESARE


    • CI/pasaport titular intreprindere individuala – copie;

    • dovada sediu profesional (contract de inchiriere/subinchiriere/comodat) – copie;

    • documente care atesta pregatirea/experienta profesionala – dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit (diplome/acte de studii/atestate/certificate, documente care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat). In cazul in care nu se poate face dovada printr-un act de studii care sa aiba legatura cu obiectul principal de activitate, atunci este necesara dovada incadrarii pe o perioada de cel putin 2 ani in domeniul respectiv) – copie.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Perfect

Intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica. Reprezinta activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege. Potrivit OUG nr. 44/2008, titularul unei intreprinderi individuale, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte P.F.A., cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Magazines and folders in green box, isolated on white

RESURSE LEGISLATIVE

OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului