ACTE NECESARE


    • CI/pasaport titular – copie;

    • dovada sediu profesional (contract de inchiriere/subinchiriere/comodat) – copie;

    • documente care atesta pregatirea/experienta profesionala – dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit (diplome/acte de studii/atestate/certificate, documente care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat). In cazul in care nu se poate face dovada printr-un act de studii care sa aiba legatura cu obiectul principal de activitate, atunci este necesara dovada incadrarii pe o perioada de cel putin 2 ani in domeniul respectiv) – copie.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Young Fashion Designer Este persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile OUG nr. 44/2008. Autorizarea functionarii, in conditiile ordonantei mentionate, nu exonereaza persoanele fizice autorizate de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice. Pentru a putea desfasura activitati economice in forma PFA, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: au implinit varsta de 18 ani; nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal; au un sediu profesional declarat; declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii. Desi, incepand cu data de 19.04.2013, PFA-ul se constituie ca neplatitor de TVA, acesta are doua variante de impozitare (sistem real si norma de venit). PFA-ul nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza, chiar daca colaborarea este exclusiva. Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoană fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care funcţioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA-ul este autorizata.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Fashion Designer Working

RESURSE LEGISLATIVE

OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului