ACTE NECESARE

  • CI/pasaport actionar(i) – copie;
  • CI/pasaport administrator(i) – copie;
  • contract spatiu (dovada care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului ce va avea destinatie de sediu social) – copie;
  • 3 variante de denumire, in ordinea preferintelor.

TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte).
Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Confident business people

Societatea pe actiuni este societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patromoniul social ; actionarii raspund numai in limita aportului lor. Societatea pe actiuni este o societate de capital, elementul estential il reprezinta cota de capital investita de actionar – intuitu pecuniae.

Societatea pe actiuni se constituie dintr-un numar minim de 2 (doi) asociati, denumiti actionari.

Societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie instantanee (aporturile a cel putin doi actionari pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor) sau prin subscriptie publica (presupune o oferta de subscriere adresata oricarei persoane care dispune de bani si doreste sa ii investeasca prin cumpararea de actiuni).

Societatile pe actiuni au un regim special in ceea ce priveste aspectele legate de administrare pentru ca actionarii au posibilitatea sa opteze intre doua sisteme de administrare: fie sistemul unitar (un singur nivel de administratre – cel exercitat de admnistratorul unic sau consiliul de administratie, iar delegarea puterilor de conducere care unul sau multi director este prevazuta in mod exceptional), fie sistemul dualist (are un mecanism bine structurat de conducere si monitorizare, impartit pe doua niveluri de competente: directoratul si consiliul de supraveghere), fara a putea alege ambele sisteme concomitent.

Societate comerciala este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind totdeauna impar. Totusi, societatile a caror situatii financiare fac obiectul unei obligatii legale de auditare sunt obligate sa fie administrate de minimum 3 administratori. Cand sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie.

Capitalul social al societatii pe actiuni trebuie sa fie in valoare de minim 90.000 lei (sau echivalentul a 25.000 Euro), valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0.1 lei.
In cazul unei subscrierii integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.

Societatea pe actiuni are un rol foarte important in economia moderna, fiind conceputa sa atraga economiile modeste, micul capital, prin valoarea nominala minima a actiunilor, aceste societati permitand concentrarea de capitaluri considerabile si dezvoltarea unor mari intreprinderi moderne.

Ai nelamuriri?
Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Business meeting in the office

RESURSE LEGISLATIVE

Legea 31/1990 privind societatile comerciale
Legea 26/1990 privind registrul comertului
H.G. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor