ACTE NECESARE


    • CI/pasaport actionar(i) – copie;

    • CI/pasaport administrator(i) – copie;

    • contract spatiu (dovada de proprietate asupra imobilului ce va avea destinatie de sediu social) – copie;

    • 3 variante de denumire pentru viitoarea societate.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Happy successful gesturing businesspeople at office Societate in comandita pe actiuni este forma de societate pe actiuni in cadrul careia exista doua categorii de asociati: asociatii comanditati si asociatii comanditari. Asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societatii se vor indrepta mai intai impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai daca societatea nu le plateste in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in intarziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociati. Participarea asociatilor comanditati la capitalul social constituie o exceptie. Contributia lor este reprezentata in principal in activitatea depusa- abilitate, munca si pricepere. Asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris (art. 3 din Legea nr. 31/1990). Semnatarii actului constitutiv sunt considerati fondatori. Capitalul social al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 de lei. Guvernul Romaniei va modifica o data la 2 ani aceasta valoare minima a capitalului social, in functie de rata de schimb, in asa fel incat cuantumul sa reprezinte echivalentul in lei a sumei de 25.000 de euro. Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati. In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de Adunarea Generala a Actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare. Constituirea si functionarea acestui tip de societate este apropiata de cea a S.A.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Three businesspeople working with document at office CADRU LEGISLATIV

Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului H.G. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor