ACTE NECESARE


    • CI/pasaport actionar(i) – copie;

    • CI/pasaport administrator(i) – copie;

    • contract spatiu (dovada care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului ce va avea destinatie de sediu social) – copie;

    • 3 variante de denumire, in ordinea preferintelor.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

smiling businesspeople with tablet pc in office Societatea in comandita simpla este societatea constituita prin asociere, pe baza deplinei increderi, a doua sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in scopul impartirii profitului si in care raspund pentru obligatiile sociale, dupa caz, nelimitat si solidar, asociatii comanditati, sau in limita aportului lor, asociatii comanditari. Printre caracteristicile S.C.S. –ului se remarca numarul mic de asociati, capitalul social divizat in parti de interes (care nu sunt reprezentate prin titlu) si faptul ca raspunderea asociatilor este diferita. In cazul societatii in comandita simpla, calitatea de administrator o pot avea numai asociatii comanditati (art. 58 din Legea nr. 31/1990). Excluderea asociatilor comanditari se explica prin caracterul limitat al raspunderii lor pentru obligatiile sociale. Astfel, in actul constitutiv vor fi desemnati, ca administratori si reprezentanti ai societatii, numai asociatii comanditati. Contractul de societate trebuie sa fie incheiat in forma autentica si sa cuprinda elementele prevazute de art. 7 din Legea nr. 31/1990. Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea “societate in comandita”, scrisa in intregime. Legea nu cere pentru infiintarea S.C.S.-ului un minim de capital si un minim de varsamant, fondatorii fiind liberi sa stabileasca, prin acordul de vointa, valoarea si structura capitalului social initial. Capitalul social este un element absolut necesar pentru constituirea oricarei societati ca atare trebuie sa fie suficient de important sub aspect valoric, comparativ cu obiectul de activitate.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

smiling businesspeople with laptops in office CADRU LEGISLATIV

Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului H.G. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor