ACTE NECESARE


    • CI/pasaport asociat(i) – copie;

    • CI/pasaport administrator(i) – copie;

    • contract spatiu (dovada de proprietate asupra imobilului ce va avea destinatie de sediu social) – copie;

    • 3 – 4 variante de denumire, in ordinea preferintelor.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Face of beautiful woman on the background of business people Societatea in nume colectiv reprezinta, din punct de vedere istoric, prima forma de societate comerciala care a aparut inca anterior secolului al XIX-lea, si pentru aceasta este considerata forma traditionala de societate comerciala. Datorita structurii sale, societatea in nume colectiv este considerata forma tipica a societatilor de persoane. Caracteristic S.N.C.-ului este raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor pentru obligatiile sociale. In ceea ce priveste numarul de asociati, legea nu prevede un minim pentru constituirea S.N.C. Totusi, pentru ca nu este reglementata nici posibilitatea unei asemenea societati de a functiona in nume colectiv se subintelege faptul ca sunt necesari cel putin doi asociati. Legea 31/1990 cuprinde anumite elemente care exprima esenta societatii in nume colectiv. Societatea in nume colectiv se inscrie prin contract de societate. Acesta trebuie sa fie in forma autentica si trebuie sa contina: clauze referitoare la asociati si la atributele de identificare a societatii in care se constituie clauzele referitoare la elementele structurale ale societatii nou infiintate clauze referitoare la functionarea acesteia. Societatea in nume colectiv este administrata de unul sau mai multi administratori, care pot fi asociati sau neasociati, persoane fizice sau persoane juridice. Ei pot fi numiti prin actul constitutiv sau alesi de catre asociati. Din contractul de societate trebuie sa reiasa capitalul social subscris si varsat. Legea nu stabileste un plafon minim al capitalului social subscris sau al celui varsat, ceea ce inseamna ca asociatii sunt liberi sa determine marimea acestora, in functie de nevoile pe care le reclama realizarea obiectului societatii. Legea cere insa ca in contract sa se precizeze data la care se varsa integral capitalul social subscris.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Group portrait of a professional business team looking confidently at camera CADRU LEGISLATIV

Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului H.G. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor