Image

In cazul in care survin modificari ale datelor de identificare ale fondatorilor societatilor comerciale, fie ei asociati sau administratori, persoane imputernicite sa reprezinte persoana juridica se impune actualizarea acestora la Oficiul Registrului Comertului in a carui raza teritoriala se afla situat sediul social.

Acte necesare

Actele necesare pentru demararea procedurii privind actualizarea datelor de identificare sunt:
– actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie conformata cu originalul;
– actele de identitate (C.I./B.I.)  ale asociatilor/administratorilor – copie conformata cu originalul;
– stampila societatii.

Daca un asociat/administrator si-a schimbat numele ca urmare a incheierii/desfacerii casatoriei, se vor depune la dosar, in vederea completarii acestuia, urmatoarele:
– copia certificatului de nastere;
– copia certificatului de casatorie/copie sentinta de divort (legalizata cu mentiunea definitiva si irevocabila), dupa caz;
– act de identitate (C.I./B.I./pasaport) al asociatului/administratorului – copie confromata cu originalul.

Tarif

Bucuresti-Ilfov – 550 lei
Alte judete – 650 lei

* Tariful include taxele de la Registrul Comertului si onorariul nostru.

Termen

5-10 zile (Bucuresti-Ilfov), 15-25 zile (alte judete).

* Termenul de solutionare este exprimat in zile lucratoare si se va calcula din momentul in care dosarul este complet.

Solicita oferta noastra!

Send messageclear

RESURSE LEGISLATIVE

  Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului O.U.G. nr. 76/1990 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor