ACTE NECESARE

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara - cerere de inregistrare a mentiunii; - hotararea Adunarii generale a asociatilor/decizia Asociatului unic; - imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul; - dovada achitarii taxelor. Etapa 2 – radierea voluntara - cerere de radiere; - certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare (anexele); - situatia financiara de lichidare; - hotararea de repartizare a activelor; - certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale; - delegatie; - dovada achitarii taxelor.

TARIF - TERMEN

MentiuniBucuresti-Ilfovalte judete
Tarif*Termen**Tarif*Termen**
Cesiune parti sociale (interna, fara includere sau excludere)430 lei5-10 zile530 lei15-25 zile
Cesiune parti sociale (excludere asociat)560 lei5-10 zile660 lei15-25 zile
Cesiune parti sociale (excludere asociat care este si administrator)610 lei5-10 zile710 lei15-25 zile
Cesiune parti sociale (excludere-includere asociat, revocare administrator, numirea unui nou administrator)890 lei45 zile990 lei60 zile
Cesiune parti sociale (includere asociat)690 lei45 zile790 lei60 zile
*onorariu si taxe O.N.R.C. incluse **zile lucratoare

CESIUNE PARTI SOCIALE FIRMA-www.AbsoluteConsulting.ro - Sus-imp Capitalul social al unei societati comerciale cu raspundere limitata este divizat in anumite fractiuni, denumite parti sociale. In momentul infiintarii firmei, asociatii dobandesc un numar de parti sociale, corespunzator valorii aportului fiecaruia la constituirea firmei. Detinatorii partilor sociale, asociatii societatii comerciale cu raspundere limitata, sunt titularii unui drept de creanta impotriva societatii, care le confera dreptul la impartirea activului social in caz de lichidare, precum si dreptul la dividende. Conform Legii nr. 31/1990 republicata, valoarea minima a unei parti sociale este de 10 lei.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Business people RESURSE LEGISLATIVE

Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului