ACTE NECESARE


  • CI/pasaport asociat(i) – copie;

  • CI/pasaport administrator(i) – copie;

  • actul constitutiv al societatii (forma initiala/forma actualizata, dupa caz) – copie;

  • certificatul de inregistrare al societatii – copie;

  • certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatiilor – la sediul social, la puncte de lucru sau la terti/beneficiar, dupa caz;

  • stampila societatii.


TARIF - TERMEN

MentiuniBucuresti-Ilfovalte judete
Tarif*Termen**Tarif*Termen**
Suspendarea/reluarea activitatii380 lei5-10 zile480 lei15-25 zile
*onorariu si taxe O.N.R.C. incluse **zile lucratoare

smiling businesswoman showing thumbs up in office Suspendarea reprezinta operatiunea de intrerupere temporara a activitatii unei societati, in cazul in care asociatii nu mai doresc sa desfasoare niciun fel de activitate, pe o perioada determinata. O societate poate sa isi declare inactivitatea pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani, conform art. 237 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Daca activitatea firmei a mai fost suspendata anterior, la calculul perioadei de 3 ani, se vor socoti si perioadele de suspendare anterioare. Inainte de expirarea acestui termen se poate decide lichidarea sau reluarea activitatii societatii. De retinut este faptul ca inregistrarea inactivitatii temporare la Oficiul Registrul Comertului conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale nu determina incetarea obligatiei de depunere a declaratiilor fiscale de catre contribuabili. Aceasta inactivitate temporara determina exclusiv incetarea obligatiei de plata a impozitului minim de catre societate.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

smiling business people with gadgets in office RESURSE LEGISLATIVE

Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului O.U.G. nr. 76/1990 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor