ACTE NECESARE


    • hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic/decizia consiliului de administratie/directoratului, in cazul in care este abilitat in acest sens;

    • dovada sedii secundare – copie;

    • avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 – daca este cazul;

    • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – copie;

    • autorizatie din partea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania – copie. In vederea obtinerii acesteia, se vor depune: 1. atestat, in original, din partea Camerei de Comert si Industrie – Registru de Comert (din tara unde isi are sediul firma), care confirma existenta legala, obiectul de activitate si capitalul social al firmei straine; 2. certificat de bonitate, in original, eliberat de o banca comerciala prin care firma straina isi deruleaza operatiunile financiare; 3. statut (sau memorandum de asociere), in copie, atestand forma de organizare si modul de functionare a firmei straine; 4. imputernicire, in original, a sefului de reprezentanta eliberata de firma straina, autentificata de un jurist sau notar.


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

Solutia perfecta pentru situatiile in care intampinati dificultati in stabilirea sediului social, din cauza lipsei documentatiei ce probeaza dreptul de proprietate sau in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte). Acest serviciu este disponibil atat in cele 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.

Presenting strategy Reprezentanta este entitatea juridico-economica care indeplineste functii de intermediere intre societatea care a constituit-o si partenerii externi ai acesteia. Pentru ca societatile comerciale straine sa poata avea reprezentante in Romania, este necesara eliberarea unei autorizatii din partea Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Confident colleagues RESURSE LEGISLATIVE

Legea 31/1990 privind societatile comerciale Legea 26/1990 privind registrul comertului O.U.G. nr. 76/1990 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor