ACTE NECESARE


    • CI/pasaport membri;

    • variante de denumire, in ordinea preferintelor – se impune obtinerea acordului Secretariatului General al Guvernului pentru asociatiile a caror denumire contine cuvintele „national” sau „roman” ori derivatele acestora.

    • copie contract spatiu (dovada care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului ce va avea destinatie de sediu social). Se va intocmi contract de comodat sau de inchiriere si se va obtine acordul asociatiei de proprietari si a vecinilor, daca este cazul;

    • dovada patrimoniului – venitul minim brut pe economie – 1200 lei;

    • cazierul fiscal al  asociatilor, valabil la data termenului de judecata. Pentru membrii fondatori cetateni straini, nerezidenti in Romania, declaratie autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale. copia legitimatiei de expert contabil autorizat al cenzorului (daca asociatia are mai mult de 15 membri fondatori);


TARIF - TERMEN

Pentru detalii, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular contact 24h/24).

smiling vet and dog and cat Regulile pentru infiintarea si functionarea asociatiilor sunt incluse in prezent prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, act normativ modificat in mai multe randuri, inclusiv in 2016. Potrivit documentului citat, persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii. In ceea ce priveste asociatia, aceasta este o entitate fara scop patrimonial si poate fi constituita de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial. Practic, persoanele membre ale unei asociatii ofera permanent resurse materiale, cunostinte si forta de munca, iar principalul aport este de a sustine activitatile comunitatilor locale, regionale sau internationale, fara a urmari realizarea activitatilor economice si, implicit, producerea de profit.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

pets set RESURSE LEGISLATIVE

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii