ACTE NECESARE


  • CI/pasaport membru(i) fondator(i);

  • variante de denumire, in ordinea preferintelor – se impune obtinerea acordului Secretariatului General al Guvernului pentru asociatiile a caror denumire contine cuvintele „national” sau „roman” ori derivatele acestora.

  • copie contract spatiu (dovada care atesta dreptul de proprietate asupra imobilului ce va avea destinatie de sediu social). Se va intocmi contract de comodat sau de inchiriere si se va obtine acordul asociatiei de proprietari si a vecinilor, daca este cazul;

  • dovada patrimoniului;

  • cazierul fiscal al  asociatilor, valabil la data termenului de judecata. Pentru membrii fondatori cetateni straini, nerezidenti in Romania, declaratie autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale.

  • copia legitimatiei de expert contabil autorizat al cenzorului (daca asociatia are mai mult de 15 membri fondatori).


TARIF - TERMEN

Datorita caracterului subiectiv al cererii privind infiintarea unei fundatii, va rugam sa ne contactati, intrucat se impune transmiterea unei oferte personalizate.

Kindly smiling Nurse Prevederile privind infiintarea si functionarea fundatiilor sunt incluse in prezent in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, act normativ in vigoare de la 30 aprilie 2000 si care a fost modificat in mai multe randuri de-a lungul anilor, inclusiv in 2016. Fundatia este o entitate fara scop patrimonial si poate fi infiintata de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati. Cu alte cuvinte, scopul unei fundatii trebuie sa fie bine determinat, sa serveasca interesului general sau al unei comunitati, fara a se urmari realizarea activitatilor economice si, implicit, producerea de profit. La data constituirii fundatiei, patrimonial este in valoare totala de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie. Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, dupa cum stabileste O.G. nr. 26/2000. Cu toate acestea, legislatia in vigoare reglementeaza si o situatie in care activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie. Vizate de aceasta prevedere sunt fundatiile al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

You can rely on me RESURSE LEGISLATIVE

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii