ACTE NECESARE

Datorita caracterului subiectiv al cererii privind inregistrarea in scopuri de TVA, va rugam sa ne contactati, intrucat se impune transmiterea unei oferte personalizate.

TARIF - TERMEN

Pentru detalii privind disponibilitatea serviciului, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular online 24h/24).

Business team working at office desk Taxa pe valoarea adaugata (prescurtat TVA, VAT in engleza) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. TVA este un impozit incasat in cascada de fiecare agent economic care participa la ciclul economic al realizarii unui produs sau prestarii unui serviciu care intra in sfera de impozitare. Dupa exercitarea dreptului de deducere, agentii economici impozabili care au participat la ciclul economic vireaza soldul TVA la bugetul de stat. Se pot inregistra in scopuri de TVA: • persoanele impozabile nou infiintate ce doresc, prin optiune, sa fie platitoare de TVA; • persoanele impozabile infiintate in anii anteriori ce nu au atins plafonul cifrei de afaceri care sa le oblige sa fie inregistrate in scopuri de TVA, dar doresc sa fie platitoare de TVA; • persoanele impozabile ce au depasit plafonul de 220.000 lei, ce au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA. Procedura este aplicabila pentru primele doua categorii de entitati, respectiv persoanele nou infiintate ce declara de la infiintare depasirea plafonului de scutire de TVA respectiv persoanele infiintate in perioada anterioara ce nu au atins plafonul de scutire de TVA dar opteaza pentru inregistrarea in scopuri de TVA. Pentru a se inregistra in scopuri de TVA, aceste persoane vor depune urmatoarele documente: cerere de inregistrare in scopuri de TVA insotita de documentele prevazute de legislatie pentru evaluarea „intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice”; declaratie de inregistrare cu completarea vectorului fiscal pentru persoanele impozabile ce nu sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile ce au inceput activitatea anterior. Autoritatea fiscala analizeaza documentatia depusa si poate: • aproba inregistrarea in scopuri de TVA. In acest sens se emite decizia de inregistrare in scopuri de TVA iar solicitantul este inregistrat in scopuri de TVA incepind cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA. A se retine ca nu este data de 1 a lunii urmatoare. • respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA. In acest caz, autoritatea fiscala trebuie sa precizeze motivele de fapt si de drept pentru care a fost respinsa solicitarea contribuabilului. Daca contribuabilul se considera nedreptatit prin respingerea inregistrarii in scopuri de TVA, acesta are dreptul sa depuna contestatie in termen de 45 zile de la comunicarea deciziei de respingere a solicitarii.

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

tax form with callculator and glasses RESURSE LEGISLATIVE

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (OPANAF) nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de TVA