ACTE NECESARE

Datorita caracterului subiectiv al cererii privind inregistrarea in scopuri de TVA, va rugam sa ne contactati, intrucat se impune transmiterea unei oferte personalizate.

TARIF - TERMEN

Pentru detalii privind disponibilitatea acestui serviciu, va rugam sa ne contactati (telefonic/e-mail/formular online).

business woman using laptop EORI este un numar unic utilizat in Uniunea Europeana, pe care autoritatile vamale il acorda comerciantilor, dar si altor persoane ce sunt interesate de acesta, pentru a fi utilizat in orice operatiune vamala derulata de acestia pe teritoriul Uniunii Europene. Numarul EORI a intrat in vigoare la 1 iulie 2009. Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt: - operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii); - persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană. Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de ţară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificator naţional unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).

Ai nelamuriri? Vrei informatii suplimentare?

Trimite mesajclear

Made in China on a box. RESURSE LEGISLATIVE

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii