Prin Programul pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, program care incurajeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial – Start-up Nation – Romania – statul va acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii.
Sumele necesare implementarii Programului “Start-up Nation – Romania” se vor asigura anual de la bugetul de stat cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si/sau din fonduri externe.
Intreprinderile beneficiare ale Programului “Start-up Nation – Romania” sunt intreprinderile infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pe baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, si care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis, conditiile de eligibilitate prevazute in hotararea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptata potrivit art. 8, precum si conditiile specifice in cazul finantarii din fonduri europene.
In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis in conditiile Programului “Start-up Nation – Romania” are si obligatia sa faca dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajarii, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga, a minimum 2 salariati, precum si obligatia mentinerii celor doua locuri de munca pentru cel putin 3 ani, incepand cu anul urmator platii ajutorului de minimis.
Activitatile si cheltuielile neeligibile in cadrul schemei de ajutor sunt cele prevazute in legislatia nationala si cea europeana in domeniul ajutorului de minimis.
  

Pentru informatii suplimentare sau programarea unei intalniri, va rugam sa ne contactati.
0724.206.276 / 0758.288.288
office@absoluteconsulting.ro