woman hands with charts and papers
Potrivit site-ului Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), exista peste 30 de mentiuni care pot interveni pe perioada existentei unei persoane juridice. Mai precis, este vorba despre:
 • modificarea denumirii;
 • inscrierea sau modificarea emblemei;
 • schimbarea formei juridice;
 • transformarea unei societati pe actiuni intr-o SE;
 • schimbarea sediului social in acelasi judet;
 • schimbarea sediului social in alt judet;
 • transferul sediului social al SE intr-un alt stat membru;
 • prelungirea duratei de functionare;
 • reducerea duratei de functionare;
 • modificarea obiectului de activitate;
 • actualizarea obiectului de activitate;
 • modificarea declaratiilor pe propria raspundere;
 • majorarea capitalului social;
 • reducerea capitalului social;
 • transmiterea partilor de interes si a partilor sociale;
 • suspendarea sau reluarea activitatii;
 • schimbarea membrilor organelor de conducere si de control;
 • i infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare;
 • mentiuni prevazute la pct. 4.6. din cererea de inregistrare;
 • modificarile la actele constitutive ale GIE si GEIE;
 • modificarea datelor de identificare;
 • numirea lichidatorului in cazul dizolvarii judiciare;
 • excluderea sau retragerea asociatilor;
 • fuziunea uneia sau mai multor societati intr-o societate pe care o constituie;
 • fuziunea uneia sau mai multor societati cu o societate existenta;
 • fuziunea transfrontaliera;
 • divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati existente;
 • divizarea partiala a unei societati catre una sau mai multe societati nou constituite;
 • divizarea totala;
 • mentiuni inregistrate pe baza cererii de depunere si/sau mentionare acte;
 • corectare erori materiale.

Exista si alte taxe ce vizeaza persoanele juridice, si anume:
 • inregistrarea cererilor privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare;
 • aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat. Tot fara plata taxelor de registru se face si radierea entitatilor, aparuta in urma dizolvarii sau lichidarii.
 

Pentru informatii suplimentare sau programarea unei intalniri, va rugam sa ne contactati.
0724.206.276 / 0758.288.288
office@absoluteconsulting.ro